پاک کردن و ریمو تاتو

پاک کردن و ریمو تاتو

برای کسانی که می پرسند برای پاک کردن تاتو ابرو و ریمو خط چشم از چه روشی استفاده می شود آخرین تکنیک امریکا برای ریموو تاتو ابرو است این روش برترین دارد بر روش لیزر .

دارویی که در این روش استفاده می شود یکی از برند ها ی بزرگ امریکاست که در زمینه پوست و ترمیم پوست فعالیت می کند. این دارو جاذب فلزات سنگین موجود در تاتو است و آنرا روی پوست می کشاند و پس از چند روز متوجه میشوید که رنگ تاتو روی پوست شما وجود ندارد .

بعد از ریختن تاتوی ابرو و لب ، در ابتدا جای آنها کمی صورتی می شود البته این صورتی رنگ نیست بمانند صورتی پوست نوزاد و یا همان پوست تازه می باشد که پس از استفاده از یک کرم مخصوص بین یک ماه و نیم تا سه ماه و نیم کاملا برطرف می شود .

اما در مورد چشم به ندرت این حالت صورتی را داریم و بعد از ریختن پوستها ، پوست عادی است 90 درصد از مشتریان در یک جلسه نتیجه می گیرند ولی کسانی که تاتوی عمیق دارند این امر نیاز به تعداد جلسات بیشتری دارد . (برای آسیب نرساندن به پوست عمق سوزنهایی که برای ریموور استفاده می شود نباید زیاد عمیق باشد.)